13.Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet – 23 Ocak 2018

GEMOLOJİ DERNEĞİ – YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

13.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

                                                                                               Tarih : 23 Ocak 2018, Salı

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 25 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’unda güncellenen tüzüğüne göre

“Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü”

başlığına bağlı Madde 7’de yer alan ” Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul aidatlarını tamamen ödemiş bulunan asli üyelerden oluşur. ” paragraftaki bilgiye göre olağan genel kurul yapılacaktır.

13.Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Şubat 2018, Cuma günü saat 19:30’da dernek merkezimiz olan Emekyemez Mah. Buğulu Sok. No:10 Kat:2 Beyoğlu – İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan genel kurul birinci toplantı gününde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Şubat 2018, Cuma günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmak ve nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Toplantıya ilişkin işbu ilan dernekler kanunundaki genel kurula çağrı usulüne göre www.gemoloji.org.tr resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

Gemoloji Derneği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı – Burcu Demir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mehmet Nasuh Ortak

Genel Sekreter – Nihal Duman

Sayman – Mehmet Akgül

Yönetim Kurulu Üyesi – Günay Örücü

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu, yoklamanın yapılması.
  2. Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
  3. Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, bilançonun okunması ve ibrası.
  4. Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporunun okunması ve ibrası.
  5. Çeşitli nedenlerle dernek üyeliğinden çıkartılan üyelerin Genel Kurul’a sunulması.
  6. Yeni dönemde hizmet vermek isteyen dernek organ talep sahiplerinin faaliyet bildirimi ve üyelerin müzakeresi.
  7. Dernek organlarının seçimi ve görev süresinin tespiti
  8. Önerilerin müzakeresi ve kararların alınması
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.