OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET – 1 Mart 2017

AYVALIK GEMOLOJİ DERNEĞİ – YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

                                                                                               Tarih : 1 Mart 2017, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin T.C. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan soruşturmasına istinaden 25 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Burcu Demir’den karar defteri, işletme defteri, 2015-2016 yıllarına ait gelir-gider evrakları savcılığa teslimi istenmiştir. Bu soruşturma kapsamında ilgili defter ve evraklar savcılığa ivedi olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Defterlerin teslimi ile derneğimizin öncelikle yapmakla yükümlü olduğu 12.Olağan Genel Kurul’da belirlediği genel kurul tarihi 23 Nisan 2017’de olağan genel kurulun yapılma durumunu zorlaştırmış ve dernek faaliyetlerimizi güçleştirmiştir.

Buna istinaden Yönetim Kurulumuzca  721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler) yer alan Madde 75 esasına göre Yönetim Kurulu’nca Olağanüstü Genel Kurul yapılma gereği görülmüştür.

OlağanüstüGenel Kurul toplantısı 18 Mart2017, Cumartesi günü saat 11.00’de Muhip Özyiğit Kültür ve Sanat Merkezi, Gülbahar Sokak No:5 Ayvalık-Balıkesir adresinde yapılacaktır.Olağanüstü genel kurul birinci toplantı gününde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mart 2017, Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmak ve nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca, dernek tüzüğümüzdeki Genel Kurul-8 no.lu maddede geçen “Genel kurul aidatlarını tamamen ödemiş bulunan asli üyelerden oluşur.”  maddesine göre katılım oluşacaktır. Toplantıya ilişkin işbu ilan dernekler kanunundaki genel kurula çağrı usulüne göre www.gemoloji.org.tr resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

Ayvalık Gemoloji Derneği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı – Burcu Demir

Genel Sekreter – Ulviye Taylan

Sayman – Nihal Duman

Yönetim Kurulu Üyesi – Günay Örücü

Yönetim Kurulu Üyesi – Mehmet Nasuh Ortak

GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu, yoklamanın yapılması.
 2. Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, bilançonun okunması ve ibrası.
 4. Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporunun okunması ve ibrası.
 5. Dernek üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul ilinde bulunması ve üyelerden gelen talep doğrultusunda ve savcılıktaki yasal işlemlerin yürütülmesi için dernek merkezinin İstanbul’a taşınmasının onaya sunulması ve karar alınması.
 6. Dernekler kanuna göre güncellenmesi zorunlu olan “Tüzüğün Tamamının Güncellenmesi”nin onaya sunulması ve karar alınması.
 7. Yeni dönemde hizmet vermek isteyen dernek organ talep sahiplerinin faaliyet bildirimi ve üyelerin müzakeresi.
 8. Dernek organlarının seçimi ve görev süresinin tespiti
 9. Gelecek Olağan Genel Kurul toplantısının tarihinintespiti.
 10. Önerilerin müzakeresi ve kararların alınması
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.