15. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet – 09 Ocak 2022

GEMOLOJİ DERNEĞİ – YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Tarih : 09 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 25 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’unda güncellenen tüzüğüne göre

“Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü”

başlığına bağlı Madde 7’de yer alan ” Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul aidatlarını tamamen ödemiş bulunan asli üyelerden oluşur. ” paragraftaki bilgiye göre olağan genel kurul yapılacaktır.

15.Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Ocak 2022, Pazar günü saat 19:00’da dernek merkezimiz olan Emekyemez Mah. Buğulu Sok. No:10 Kat:2 Beyoğlu – İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan genel kurul birinci toplantı gününde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Ocak 2022, Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmak ve nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Toplantıya ilişkin işbu ilan dernekler kanunundaki genel kurula çağrı usulüne göre www.gemoloji.org.tr resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

Gemoloji Derneği Yönetim Kurulu

 • Yönetim Kurulu Başkanı – Günay Örücü
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mehmet Nasuh Ortak
 • Genel Sekreter – Nihal Duman
 • Sayman – Naim Kula

GÜNDEM

 • Açılış ve saygı duruşu, yoklamanın yapılması.
 • Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
 • Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, bilançonun okunması ve ibrası.
 • Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporunun okunması ve ibrası.
 • Çeşitli nedenlerle dernek üyeliğinden çıkartılan üyelerin Genel Kurul’a sunulması.
 • Yeni dönemde hizmet vermek isteyen dernek organ talep sahiplerinin faaliyet bildirimi ve üyelerin müzakeresi.
 • Dernek organlarının seçimi ve görev süresinin tespiti
 • Önerilerin müzakeresi ve kararların alınması
 • Dilek, temenniler ve kapanış.