16 Şubat 2018 Olağan Genel Kurul Sonuçları

                         25 Mart 2018

Sayın Gemoloji Derneği Üyelerimiz,

Derneğimizin Merkezinin İstanbul’a alınmasıyla adının GEMOLOJİ DERNEĞİ olarak tüzük güncellemesinden sonrası ilk  OLAĞAN GENEL KURULUNU 9 ŞUBAT 2018 de çoğunluğun sağlanamaması üzerine  16 ŞUBAT 2018 tarihinde  gerçekleştirmiştir.

*25/03/2017  –  16/02/2018  tarihleri arası dernek yönetim kurulunun faaliyet raporu,bütçe okunmuş Genel Kurul  Yönetim  Kurulunu ibra etmiştir.

*Derneğimizin  iki defa  Denetleme Kurulu  tarafından denetlenmesi yapılmış, 25/03/2017 -16/02/2018 tarihleri arası Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul da ibra edilmiştir.

*Birikmiş aidat borcu olan üyelerimizin durumları genel kurula sunulmuş 59 sayıdaki üyemizin çıkarılmasına, 67 sayıdaki üyemizin de üyeliğinin devam etmesine karar verilmiştir.Alınan kararla çıkarılan ve üyeliği devam eden üyelerimizin aidat ödemelerini yasalar gereği tekrar talep edilecektir.

*Üyelerimizden gelen öneri ile tüzüğümüzün amaçlar  bölümüne’’ 22. Madde olarak Dernek iktisadi teşekkül oluşturur,yönetir,yürütür.’’ İbaresi eklenerek tüzük tadilatı olarak İstanbul İl Dernekler Müdürlüğüne sunulmuştur. Yeni tüzüğü indirmek için lütfen tıklayınız.

*Kasım 2016 – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında derneğimiz  Yönetim Kurulunu teşkil eden tüm organ yöneticilerine  ve diğer organ yöneticilerimize  Teşekkür ederiz.

* Nisan 2015 yılından bu güne  kadar derneğimiz yönetiminde bulunanGÜNAYÖRÜCÜ, MEHMET NASUH ORTAK, NİHAL DUMAN, BURCU DEMİR  bu dönemde  yönetimde görev üstlenmişlerdir,bir önceki dönemde Denetleme Kurulu Üyesi BİLİMSEL KARADEMİR de bu dönemde yönetim kurulu asil üyeliği görevini üstlenmiştir.

*Derneğimiz faaliyetlerinin yürütülmesinde önem arzeden aidat ödemelerimizin önemini birkez daha hatırlatmak talebimiz olacak,biriken aidat borçları ile ilgili olarak aidat ödemelerinde derneğimize  destek olunmasını bekliyoruz.

*Geçmiş dönemlerden bugüne kadar yakın destekte bulunan, Ayvalık ve İstanbul genel kurullarına katılan,gezi,aktivitelere katılan üyelerimize teşekkür eder,tüm üyelerimize derneğin faaliyetlerinde aktif görev almalarını bekliyoruz.

*Yönetim Kurulu Başkanlığını  üstlenen  GÜNAY ÖRÜCÜ  derneğimizin İstanbul ve diğer illerde yapılacak projelerin yürütülmesi,katılımı faaliyetlerini, derneğimizin kamu yararına çalışan dernekler statüsünü kazanma yönündeki çalışmaları, Mesleki Yeterlik Kurumu ile sağlanacak görüşmeyle ‘’Meslek Standard’ı  konusunda faaliyeti,derneğimizin Kamu ,Kurum  Kuruluşlarıyla, Özel Sektör, STK’larla yakın birlikteliklerini sağlamaktaki faaliyetleri yürütecek olup  derneğimiz üyelerinin desteklerini bekliyoruz.

*Yönetim Kurulu Başkanımız GÜNAY ÖRÜCÜ’ ye yeni görevinde  ve derneğin diğer organ yöneticilerine  başarılar dileriz.

*Derneğimiz üyelerinin çalışmaları yakından takip etmeye, aktif  olmalarını bekliyor, 16 ŞUBAT 2018‘de yapılan genel kurulumuzun sonuçları ile derneğimiz organlarında yer alan üyelerimize yeni dönemde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

GEMOLOJİ  DERNEĞİ

Yeni Dönem Yönetim Kurulu

GÜNAY ÖRÜCÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

GEMOLOJİ DERNEĞİ  16 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL’UNDA SEÇİLEN ve

GÖREV DAĞILIMI YAPILAN YÖNETİM/DENETİM/DİSİPLİN KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

SAYI      KURUL BİLGİSİ                        ADI SOYADI

1        Yönetim Kurulu Başkanı                             GÜNAY ÖRÜCÜ

2        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı              MEHMET NASUH ORTAK

3        Sekreter                                                   NİHAL DUMAN

4        Sayman                                                    BURCU DEMİR

5        Yönetim Kurulu Asil Üye                             BİLİMSEL KARADEMİR

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

SAYI      KURUL BİLGİSİ                                     ADI SOYADI

1         Yönetim Kurulu Yedek Üye                             NAİM KULA

2          Yönetim Kurulu Yedek Üye                           ATAKAN SADIK ÇELİK

3          Yönetim Kurulu Yedek Üye                           KORAY BALCIOĞLU

4          Yönetim Kurulu Yedek Üye                           ERTUĞRUL GÜLCAN

5          Yönetim Kurulu Yedek Üye                           DEVRİM SABUNCUOĞLU

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ    

SAYI      KURUL BİLGİSİ                                     ADI SOYADI

1        Denetim Kurulu Başkanı                                   MEHMET AKGÜL

2        Denetim Kurulu Asil Üye                                   NAZAN ALAYALI

3        Denetim Kurulu Asil Üye                                   ERİM SABUNCUOĞLU

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

SAYI      KURUL BİLGİSİ                                       ADI SOYADI

1         Denetim Kurulu Yedek Üye                                SAMİYE KARABEYOĞLU

2         Denetim Kurulu Yedek Üye                                NİGAR DUMAN

3         Denetim Kurulu Yedek Üye                                GALİP YAĞAN

E-posta : denetimkurulu@gemoloji.org.tr

DİSİPLİN KURULU  ASİL ÜYELERİ

SAYI      KURUL BİLGİSİ                                       ADI SOYADI

1          Disiplin Kurulu Başkanı                                    GÜLHAYAT ALTAY

2          Disiplin Kurulu Asil Üye                                    ULVİYE TAYLAN

3          Disiplin Kurulu Asil Üye                                    İLKSEN BULUT

E-posta : disiplinkurulu@gemoloji.org.tr

DİSİPLİN KURULU  YEDEK ÜYELERİ

SAYI      KURUL BİLGİSİ                                       ADI SOYADI

1          Disiplin Kurulu Yedek Üye                               SÜLEYHA GÜNER

2          Disiplin Kurulu Yedek Üye                               GÜLDEN BELEN

3          Disiplin Kurulu Yedek Üye                               NURHAN ÖZEN