Hakkımızda

Gemoloji Derneği, Değerli-Yarı değerli taşlar ve Süs Taşı hayranlarını bir araya getiren  bir topluluk olarak kuruldu.  Herşey 2 Ekim 1991 de  İzmir-Karşıyaka’da Temizocak galerisinde, Süs taşları işleyicileri, takı tasarımcı ve yapımcılarının katıldığı bir sergide, Emekli Kd. Kur. Alb. Mehmet Fadıl Körüstan’ın “Artık organize olarak, bir dernek çatısı altında toplanmamızın zamanı gelmedi mi?” demesi ile başladı. Hemen orada Gemoloji Derneği adı altında bir dernek kurulması kararlaştırıldı. Kurma çalışmalarını yürütme görevi de Sayın Mehmet Fadıl Körüstan’a verildi.

Kuruluş çalışmaları 12.10.1992  saat 16.15 te kuruluş dilekçesinin Ayvalık Kaymakamlığına verilmesinden itibaren bir yıl 10 gün sürdü. Sayın M. Fadıl Körüstan ve diğer üyelerinde sabırlı ve özverili çalışmaları neticesinde gerekli birçok belge ve tüzük tamamlandı. Tüzüğün hazırlanması da epey zaman aldı. Gemoloji Derneği, konusunda kurulacak ilk dernek olduğu için, örnek alınabilecek bir tüzük mevcut değildi. Dernekler kanununda sorulan bütün soruları cevaplandıracak ve dernek üyelerini de tatmin edecek bir tüzük hazırlandı. Tüzüğün hazırlanmasında Sn.M.Fadıl Körüstan ve Sn. Mete Arıkan’ın büyük katkıları oldu. Bu çalışmalar esnasında İzmir’de Sn. Bülent İper’in bürosundan ve Sn. Namık K.Türkmen’in işyerinden istifade edildi.

İlk kurucu üyelerimiz ;

M.Fadıl Körüstan-E.Kur. Alb.
M.Altan Gümüş-Prof.Dr.-DEÜ
Yalçın Temizocak-Sanayici
Mete Arıkan-Jeoloji Y.Müh.
Dr.Evren Yazgan – Jeoloji Y.Müh.
Dr.M.Orhan Özkoçak – Jeoloji Y.Müh.
Bülent İper – Jeoloji Müh.
F.Can Körüstan – Mak.Y.Müh.
Namıkm K.Tür kmen – Jeo.Müh.
Yüksel Önem – Jeo.Y.Müh.
Coşkun Unan – Prof. Dr. –ODTÜ

Derneğin kuruluş amacı;

 • İşlenebilir süs taşları ve ornamental maddelerle kolleksiyon mineralleri ve fosillerin; tanımlanması, tanıtılması ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Ve bu değerlendirmenin gerçekleşmesi için: gereken  bilgi, beceri, alet ve edevatın,yayınların temini; gerektiğinde ithalatını yapmak.
 • Gemoloji Kavramının tanıtılmasını ve gemolojik faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • İşlenebilir süs taşları ve koleksiyon mineralleri yataklarının envanterini çıkarmak.
 • Belirtilen konularla –işlenmiş ve montürlenmiş taşları da kapsayan-
  ilgili olarak sergiler açmak, seminer ve paneller düzenlemek veya bunlara katılmak.
 • Bilgi,  deneyim ve beceri birikiminden, ihtiyacı olan kurum ve kuruluşları yararlandırmak.
 • Konusuyla ilgili müşavirlik yapmak.
 • Faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar açmak
 • Bilimsel kurumlarla iletişim ve işbirliği imkanlarını sağlamak.
 • Faaliyet konuları ile ilgili geziler düzenlemek.
 • Faaliyet konuları ile ilgili olarak yayıncılık yapmak.
 • Saraylar, müzeler, kütüphaneler ve başbakanlık arşivlerinde, faaliyet konularıyla ilgili araştırmalar yapmak.
 • Süs taşlarının işlenmesinde kullanılan, makine teçhizat, aletler, kimyasal maddeler,yayınlar ile varlığı henüz bilinmeyen ham (işlenmemiş) ”gems” taşlarının ve koleksiyon minerallerinin getirilmesini sağlamak ve üyelerini bunlardan yararlandırmak.
 • Talep halinde kıymetli taşlarla süs taşlarını teste tabi tutarak, isimlendirmek ve taşlara diploma vermek.
 • Faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar açmak
 • Bilimsel kurumlarla iletişim ve işbirliği imkanlarını sağlamak.
 • Faaliyet konuları ile ilgili geziler düzenlemek.
 • Faaliyet konuları ile ilgili olarak yayıncılık yapmak.
 • Saraylar, müzeler, kütüphaneler ve başbakanlık arşivlerinde, faaliyet konularıyla ilgili araştırmalar yapmak.
 • Süs taşlarının işlenmesinde kullanılan, makine teçhizat, aletler, kimyasal maddeler, yayınlar ile varlığı henüz bilinmeyen ham(işlenmemiş) ”gems”taşlarının ve koleksiyon minerallerinin getirilmesini sağlamak ve üyelerini bunlardan yararlandırmak.
 • Talep halinde kıymetli taşlarla süs taşlarını teste tabi tutarak, isimlendirmek ve taşlara diploma vermek.

Dernek bu gayelerin tahakkuku için; menkul ve gayrımenkul kıymetler iktisap eder, ve onları ekonomik biçimde kullanır. Eleman yetiştirir, yetişmiş elemanlardan  istifade eder. Üyelerini bilgi birikimlerinden nemalandırır. Ve 2708 sayılı yasanın izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunur.

 

GEMOLOJİ DERNEĞİ KURULUŞU VE GELİŞİMİ

Gemoloji Derneği,Mücevher taşı ve hayranlarını bir araya getiren bir topluluk olarak kuruldu.

Herşey 2 Ekim 1991 de İzmir-Karşıyaka’da Temizocak galerisinde,Süstaşı işleyicileri,takı tasarımcı ve yapımcılarının katıldığı bir sergide,’’Artık organize olarak,bir dernek çatısı altında toplanmamızın zamanı gelmedi mi?sözüyle başladı.Hemen orada Gemoloji Derneği adı altında bir dernek kurulması kararlaştırıldı.Kurma görevi  de bana verildi.

12.10.1992  günü kuruluş dilekcesiAyvalık Kaymakamlığına verilen Gemoloji Derneğinde seçici davranılması nedeni ile Kurucu üyelerin belirlenmesi bir hayli zaman aldı.Dernekler Kanunu hükümleri gereğince,derneğin bir mekânı ve bir adres ve telefonu olmalıydı.Benim Ayvalık’ta ikamet ediyor olmam derneğin merkezinin de Ayvalıkta olmasını gerektirdi.Zira gerek müracaat esnasında ve gerekse onu takiben,mülki amirliklerle yapılacak işlemlerin geçici başkana tebliği ve onun tarafından istenen işlemlerin yerine getirilmesi kaçınılmazda.Bundan sonra en zor dönem başladı;

Gemoloji Derneği, konusunda kurulacak ilk dernek olduğu için,örnek alabileceğimiz bir tüzük mevcut değildi. Dernekler kanununda sorulan bütün soruları cevaplandıracak ve üyelerimizi de tatmin edecek bir tüzük hazırlandı.Bunda Mete Arıkan’ın da büyük yardımı oldu.İzmir’de Bülent İper’in bürosundan ve Namık K.Türkmen’in işyerinden istifade ettik.

Derneğimiz 12 Ekim 1992 yılında kuruldu.Derneğimiz yavaş fakat emin ve sağlam bir şekilde ilerliyerek bu günlere erişti.