OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET – 1 Kasım 2019

GEMOLOJİ DERNEĞİ – YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Tarih : 1 Kasım 2019, Cuma

Sayın Üyemiz,

Gemoloji Derneğinin  Denetleme Kurulu  organının asil ve yedek üyelerinden ,1(bir) kişiye düşmesi sonucunda  Dernek Yönetim Kurulunca  Dernekler Kanunu gereği  Tek maddelik DERNEK DENETLEME KURULU ASİL  VE  YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ için OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURULUN 1 Kasım Cuma Günü, SAAT 19.00 ‘da Emekyemez Mah. Buğulu Sok. No:10 Kat:2 Beyoğlu – İstanbul ADRESİNDE yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması  durumunda ikinci toplantının 8 Kasım cuma günü SAAT 19.00’da aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Bu durum dernek faaliyetlerimizi güçleştirmiştir.
“Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü”başlığına bağlı Madde 7’de yer alan ” Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Buna istinaden Yönetim Kurulumuzca  Türk Medeni Kanunu’nda (Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler) yer alan Madde 75 esasına göre Yönetim Kurulu’nca Olağanüstü Genel Kurul yapılma gereği görülmüştür.

Toplantıya bizzat katılmak ve nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca, dernek tüzüğümüzdeki Genel Kurul-8 no.lu maddede geçen “Genel kurul aidatlarını tamamen ödemiş bulunan asli üyelerden oluşur.”  maddesine göre katılım oluşacaktır. Toplantıya ilişkin işbu ilan dernekler kanunundaki genel kurula çağrı usulüne göre www.gemoloji.org.tr resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

Gemoloji Derneği Yönetim Kurulu

  • Yönetim Kurulu Başkanı – Günay Örücü
  • Genel Sekreter – Nihal Duman
  • Sayman – Naim Kula
  • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mehmet Nasuh Ortak
  • Yönetim Kurulu Üyesi – Bilimsel Yüzbaşıoğlu

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu, yoklamanın yapılması.
  2. Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
  3. Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması
  4. Denetleme Kurulu ASİL ve YEDEK ÜYE seçimi
  5. Kapanış.