Aidat Borcu Tebliği

Aidat Borcu Bulunan Üyelerimizin Dikkatine!…

16 Şubat 2018 tarihli Olağan Genel Kurul’undan önce aidat borcu olan üyelerimizle ilgili yapılan tebligat işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

4 – 18 Kasım 2017 tarihleri arasında tüzük maddemize göre aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerin listesi dernek ilan tahtasına asıldı.

Bu süre içinde aidat borcu olan üyelerimizden ödeme göndermeyenlere toplam aidat borçlarının tarafımıza ulaşmadığı derneğimize ilettikleri e-posta adreslerine aşağıdaki şekilde tebligat olarak bildirildi.

Aidat ödemelerinin gönderilen epostanın üyeye gönderim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde aşağıda bilgisi yer alan dernek hesabına göndermesi ve aidat ödemesi sonrasında aşağıda bilgisi geçen eposta adreslerimize dekont bildirimi yapılması istendi.

Aidat ödemesi gelmeyen üyelerle ilgili aşağıda bilgisi yer alan tüzük maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.

Aidat borcu olan üyelerimizin borçlarını öncelikli olarak aşağıda bilgisi yer alan dernek  banka hesabımıza göndermeleri önemle rica olunur. Yasal olarak yönetim kurulumuzun bu bedellerin tahsiliyle ilgili icra işlemlerini başlatmak zorunda olduğunu bilmenizi isteriz.

Üyelikten istifa eden, çıkartılan, üyeliği dondurulan ve borcu olan tüm üyelerimizin geçmiş aidat borçlarını ödemeleri yasalar gereği zorunludur.

Gemoloji Derneği Yönetimi

 

Dernek E-posta : info@gemoloji.org.tr

Sayman E-posta : sayman@gemoloji.org.tr

 

Hesap Adı : Gemoloji Derneği

Banka : Halkbank Ayvalık Şubesi

Hesap No: 17000015

IBAN No : TR 040001 2009 2420 0017 000015

 

Dernek Tüzük Metninde yer alan  Üyelikten Çıkarılma başlıklı Madde 5- 6 no.lu açıklama :

6-Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerin isimleri dernek ilan tahtasında 15 gün süre ile asılır. Bu süre içinde de ödemeyenlere resmi dernek elektronik posta adresinden derneğe verdikleri elektronik posta adreslerine tebliğ yapılır. Üyeler elektronik posta değişikliklerini yazılı olarak derneğe bildirmemişlerse, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Tebligatın alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde aidatlarını ödemeyenlerin kaydı Yönetim Kurulunca dondurulur. Yönetim Kurulunca uygun bulunacak mazeretleri nedeniyle ödeme yapamayanlar, müracaatları halinde, müracaat ettiği yılın aidatına ilaveten birikmiş aidatlarını ödemek suretiyle üyeliklerini yeniden kazanırlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Tüzük bilgisine www.gemoloji.org.tr sayfamızdan ulaşabilirsiniz, tüm üyelerimizin tüzüğümüzü dikkatle incelemesini önemle rica ederiz.